Podatność CVE-2021-41021


Publikacja: 2021-12-08

Opis:
A privilege escalation vulnerability in FortiNAC versions 8.8.8 and below and 9.1.2 and below may allow an admin user to escalate the privileges to root via the sudo command.

Typ:

CWE-269

(Improper Privilege Management)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Fortinet -> Fortinac 

 Referencje:
https://fortiguard.com/advisory/FG-IR-21-182

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top