Podatność CVE-2021-41290


Publikacja: 2021-09-30

Opis:
ECOA BAS controller suffers from an arbitrary file write and path traversal vulnerability. Using the POST parameters, unauthenticated attackers can remotely set arbitrary values for location and content type and gain the possibility to execute arbitrary code on the affected device.

Typ:

CWE-434

(Unrestricted Upload of File with Dangerous Type)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
ECOA -> Riskterminator 

 Referencje:
https://www.twcert.org.tw/tw/cp-132-5126-ca315-1.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top