Podatność CVE-2021-41295


Publikacja: 2021-09-30

Opis:
ECOA BAS controller has a Cross-Site Request Forgery vulnerability, thus authenticated attacker can remotely place a forged request at a malicious web page and execute CRUD commands (GET, POST, PUT, DELETE) to perform arbitrary operations in the system.

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
ECOA -> Riskterminator 

 Referencje:
https://www.twcert.org.tw/tw/cp-132-5131-c653b-1.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top