Podatność CVE-2021-41299


Publikacja: 2021-09-30

Opis:
ECOA BAS controller is vulnerable to hard-coded credentials within its Linux distribution image, thus remote attackers can obtain administrator??s privilege without logging in.

Typ:

CWE-798

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
ECOA -> Riskterminator 

 Referencje:
https://www.twcert.org.tw/tw/cp-132-5135-a9f5c-1.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top