Podatność CVE-2021-41308


Publikacja: 2021-10-26

Opis:
Affected versions of Atlassian Jira Server and Data Center allow authenticated yet non-administrator remote attackers to edit the File Replication settings via a Broken Access Control vulnerability in the `ReplicationSettings!default.jspa` endpoint. The affected versions are before version 8.6.0, from version 8.7.0 before 8.13.12, and from version 8.14.0 before 8.20.1.

Typ:

CWE-287

(Improper Authentication)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Atlassian -> JIRA 
Atlassian -> Jira software data center 

 Referencje:
https://jira.atlassian.com/browse/JRASERVER-72940

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top