Podatność CVE-2021-41348


Publikacja: 2021-10-13

Opis:
Microsoft Exchange Server Elevation of Privilege Vulnerability

Typ:

CWE-269

(Improper Privilege Management)

CVSS2 => (AV:A/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.2/10
6.4/10
5.1/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Sieć lokalna
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Microsoft -> Exchange server 

 Referencje:
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2021-41348

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top