Podatność CVE-2021-41570


Publikacja: 2022-04-19

Opis:
Veritas NetBackup OpsCenter Analytics 9.1 allows XSS via the NetBackup Master Server Name, Display Name, NetBackup User Name, or NetBackup Password field during a Settings/Configuration Add operation.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Veritas -> Netbackup 

 Referencje:
https://www.veritas.com/support/en_US/security
https://www.veritas.com/content/support/en_US/security/VTS22-007

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top