Podatność CVE-2021-41865


Publikacja: 2021-10-07

Opis:
HashiCorp Nomad and Nomad Enterprise 1.1.1 through 1.1.5 allowed authenticated users with job submission capabilities to cause denial of service by submitting incomplete job specifications with a Consul mesh gateway and host networking mode. Fixed in 1.1.6.

Typ:

NVD-CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Hashicorp -> Nomad 

 Referencje:
https://discuss.hashicorp.com/t/hcsec-2021-26-nomad-denial-of-service-via-submission-of-incomplete-job-specification-using-consul-mesh-gateway-host-network/30311

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top