Podatność CVE-2021-42008


Publikacja: 2021-10-05

Opis:
The decode_data function in drivers/net/hamradio/6pack.c in the Linux kernel before 5.13.13 has a slab out-of-bounds write. Input from a process that has the CAP_NET_ADMIN capability can lead to root access.

Typ:

CWE-787

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.9/10
10/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Linux -> Linux kernel 

 Referencje:
https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/commit/?id=19d1532a187669ce86d5a2696eb7275310070793
https://www.youtube.com/watch?v=d5f9xLK8Vhw
https://cdn.kernel.org/pub/linux/kernel/v5.x/ChangeLog-5.13.13

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top