Podatność CVE-2021-42053


Publikacja: 2021-10-07

Opis:
The Unicorn framework through 0.35.3 for Django allows XSS via component.name.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
django-unicorn 0.35.3 Cross Site Scripting
Raven Security A...
09.10.2021

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Django-unicorn -> Unicorn 

 Referencje:
https://github.com/adamghill/django-unicorn/pull/288/files
http://packetstormsecurity.com/files/164442/django-unicorn-0.35.3-Cross-Site-Scripting.html
https://github.com/adamghill/django-unicorn/compare/0.35.3...0.36.0

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top