Podatność CVE-2021-42306


Publikacja: 2021-11-24

Opis:
Azure Active Directory Information Disclosure Vulnerability

Typ:

CWE-668

(Exposure of Resource to Wrong Sphere)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Microsoft -> Azure active directory 
Microsoft -> Azure active site recovery 
Microsoft -> Azure automation 
Microsoft -> Azure migrate 

 Referencje:
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2021-42306

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top