Podatność CVE-2021-42326


Publikacja: 2021-10-12

Opis:
Redmine before 4.1.5 and 4.2.x before 4.2.3 may disclose the names of users on activity views due to an insufficient access filter.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Redmine -> Redmine 
Debian -> Debian linux 

 Referencje:
https://www.redmine.org/projects/redmine/wiki/Changelog_4_1#415-2021-10-10
https://www.redmine.org/projects/redmine/wiki/Security_Advisories
https://www.redmine.org/projects/redmine/wiki/Changelog_4_2#423-2021-10-10
https://www.redmine.org/news/133
https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2021/10/msg00013.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top