Podatność CVE-2021-42329


Publikacja: 2021-10-15

Opis:
The ??List_Add? function of message board of ShinHer StudyOnline System does not filter special characters in the title parameter. After logging in with user??s privilege, remote attackers can inject JavaScript and execute stored XSS attacks.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Xinheinformation -> Xinhe teaching platform system 

 Referencje:
https://www.twcert.org.tw/tw/cp-132-5199-61238-1.html

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top