Podatność CVE-2021-42564


Publikacja: 2021-11-30

Opis:
An open redirect through HTML injection in confidential messages in Cryptshare before 5.1.0 allows remote attackers (with permission to provide confidential messages via Cryptshare) to redirect targeted victims to any URL via the '<meta http-equiv="refresh"' substring in the editor parameter.

Typ:

CWE-601

(URL Redirection to Untrusted Site ('Open Redirect'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.9/10
4.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Cryptshare -> Cryptshare server 

 Referencje:
https://www.syss.de/fileadmin/dokumente/Publikationen/Advisories/SYSS-2021-057.txt

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top