Podatność CVE-2021-42576


Publikacja: 2021-10-18

Opis:
The bluemonday sanitizer before 1.0.16 for Go, and before 0.0.8 for Python (in pybluemonday), does not properly enforce policies associated with the SELECT, STYLE, and OPTION elements.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Python -> Pybluemonday 
Pybluemonday project -> Pybluemonday 
Microco -> Bluemonday 

 Referencje:
https://docs.google.com/document/d/11SoX296sMS0XoQiQbpxc5pNxSdbJKDJkm5BDv0zrX50/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top