Podatność CVE-2021-42704


Publikacja: 2022-05-18

Opis:
Inkscape version 0.19 is vulnerable to an out-of-bounds write, which may allow an attacker to arbitrary execute code.

Typ:

CWE-787

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Inkscape -> Inkscape 

 Referencje:
https://www.cisa.gov/uscert/ics/advisories/icsa-22-132-03

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top