Podatność CVE-2021-42780


Publikacja: 2022-04-18

Opis:
A use after return issue was found in Opensc before version 0.22.0 in insert_pin function that could potentially crash programs using the library.

Typ:

CWE-252

(Unchecked Return Value)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Redhat -> Enterprise linux 
Opensc project -> Opensc 
Fedoraproject -> Fedora 

 Referencje:
https://bugs.chromium.org/p/oss-fuzz/issues/detail?id=28383
https://github.com/OpenSC/OpenSC/commit/5df913b7
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=2016139

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top