Podatność CVE-2021-43058


Publikacja: 2021-11-01   Modyfikacja: 2021-11-02

Opis:
An open redirect vulnerability exists in Replicated Classic versions prior to 2.53.1 that could lead to spoofing. To exploit this vulnerability, an attacker could send a link that has a specially crafted URL and convince the user to click the link, redirecting the user to an untrusted site.

Typ:

CWE-601

(URL Redirection to Untrusted Site ('Open Redirect'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.8/10
4.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Replicated -> Replicated classic 

 Referencje:
https://www.replicated.com/security/advisories/CVE-2021-43058

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top