Podatność CVE-2021-43065


Publikacja: 2021-12-09

Opis:
A incorrect permission assignment for critical resource in Fortinet FortiNAC version 9.2.0, version 9.1.3 and below, version 8.8.9 and below allows attacker to gain higher privileges via the access to sensitive system data.

Typ:

CWE-732

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Fortinet -> Fortinac 

 Referencje:
https://fortiguard.com/advisory/FG-IR-21-178

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top