Podatność CVE-2021-43071


Publikacja: 2021-12-09

Opis:
A heap-based buffer overflow in Fortinet FortiWeb version 6.4.1 and 6.4.0, version 6.3.15 and below, version 6.2.6 and below allows attacker to execute unauthorized code or commands via crafted HTTP requests to the LogReport API controller.

Typ:

CWE-787

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Fortinet -> Fortiweb 

 Referencje:
https://fortiguard.com/advisory/FG-IR-21-188

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top