Podatność CVE-2021-43331


Publikacja: 2021-11-12   Modyfikacja: 2021-11-13

Opis:
In GNU Mailman before 2.1.36, a crafted URL to the Cgi/options.py user options page can execute arbitrary JavaScript for XSS.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
GNU -> Mailman 

 Referencje:
https://bugs.launchpad.net/mailman/+bug/1949401
https://mail.python.org/archives/list/mailman-announce@python.org/message/I2X7PSFXIEPLM3UMKZMGOEO3UFYETGRL/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top