Podatność CVE-2021-43397


Publikacja: 2021-11-11

Opis:
LiquidFiles before 3.6.3 allows remote attackers to elevate their privileges from Admin (or User Admin) to Sysadmin.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
LiquidFiles 3.5.13 Privilege Escalation
Eliana Cannella
18.11.2021

Typ:

CWE-269

(Improper Privilege Management)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9/10
10/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Liquidfiles -> Liquidfiles 

 Referencje:
https://man.liquidfiles.com/release_notes/version_3-6-x.html
https://forum.liquidfiles.com/forums/news.6/
http://packetstormsecurity.com/files/164997/LiquidFiles-3.5.13-Privilege-Escalation.html
http://seclists.org/fulldisclosure/2021/Nov/40

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top