Podatność CVE-2021-43398


Publikacja: 2021-11-04

Opis:
Crypto++ (aka Cryptopp) 8.6.0 and earlier contains a timing leakage in MakePublicKey(). There is a clear correlation between execution time and private key length, which may cause disclosure of the length information of the private key. This might allow attackers to conduct timing attacks.

Typ:

CWE-203

(Information Exposure Through Discrepancy)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Cryptopp -> Crypto\+\+ 

 Referencje:
https://github.com/weidai11/cryptopp/issues/1080
https://cryptopp.com

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top