Podatność CVE-2021-43536


Publikacja: 2021-12-08   Modyfikacja: 2021-12-09

Opis:
Under certain circumstances, asynchronous functions could have caused a navigation to fail but expose the target URL. This vulnerability affects Thunderbird < 91.4.0, Firefox ESR < 91.4.0, and Firefox < 95.

Typ:

CWE-668

(Exposure of Resource to Wrong Sphere)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Mozilla -> Firefox 
Mozilla -> Firefox esr 
Mozilla -> Thunderbird 

 Referencje:
https://www.mozilla.org/security/advisories/mfsa2021-52/
https://www.mozilla.org/security/advisories/mfsa2021-54/
https://www.mozilla.org/security/advisories/mfsa2021-53/
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1730120

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top