Podatność CVE-2021-43772


Publikacja: 2021-12-03

Opis:
Trend Micro Security 2021 v17.0 (Consumer) contains a vulnerability that allows files inside the protected folder to be modified without any detection.

Typ:

CWE-552

(Files or Directories Accessible to External Parties)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak

 Referencje:
https://helpcenter.trendmicro.com/en-us/article/tmka-10855

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top