Podatność CVE-2021-43957


Publikacja: 2022-03-16

Opis:
Affected versions of Atlassian Fisheye & Crucible allowed remote attackers to browse local files via an Insecure Direct Object References (IDOR) vulnerability in the WEB-INF directory and bypass the fix for CVE-2020-29446 due to a lack of url decoding. The affected versions are before version 4.8.9.

Typ:

CWE-639

(Authorization Bypass Through User-Controlled Key)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Atlassian -> Crucible 
Atlassian -> Fisheye 

 Referencje:
https://jira.atlassian.com/browse/FE-7388
https://jira.atlassian.com/browse/CRUC-8524

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top