Podatność CVE-2021-43985


Publikacja: 2021-12-23

Opis:
An unauthenticated remote attacker can access mySCADA myPRO Versions 8.20.0 and prior without any form of authentication or authorization.

Typ:

CWE-288

(Authentication Bypass Using an Alternate Path or Channel)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Myscada -> Mypro 

 Referencje:
https://www.cisa.gov/uscert/ics/advisories/icsa-21-355-01

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top