Podatność CVE-2021-44057


Publikacja: 2022-05-05

Opis:
An improper authentication vulnerability has been reported to affect QNAP device running Photo Station. If exploited, this vulnerability allows attackers to compromise the security of the system. We have already fixed this vulnerability in the following versions of Photo Station: Photo Station 6.0.20 ( 2022/02/15 ) and later Photo Station 5.7.16 ( 2022/02/11 ) and later Photo Station 5.4.13 ( 2022/02/11 ) and later

Typ:

CWE-287

(Improper Authentication)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
QNAP -> Photo station 

 Referencje:
https://www.qnap.com/en/security-advisory/qsa-22-15

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top