Podatność CVE-2021-44077


Publikacja: 2021-11-29

Opis:
Zoho ManageEngine ServiceDesk Plus before 11306, ServiceDesk Plus MSP before 10530, and SupportCenter Plus before 11014 are vulnerable to unauthenticated remote code execution. This is related to /RestAPI URLs in a servlet, and ImportTechnicians in the Struts configuration.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
ManageEngine ServiceDesk Plus Remote Code Execution
wvu
30.12.2021

Typ:

CWE-287

(Improper Authentication)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Zohocorp -> Manageengine servicedesk plus 
Zohocorp -> Manageengine servicedesk plus msp 
Zohocorp -> Manageengine supportcenter plus 

 Referencje:
https://pitstop.manageengine.com/portal/en/community/topic/security-advisory-for-cve-2021-44077-unauthenticated-rce-vulnerability-in-servicedesk-plus-versions-up-to-11305-22-11-2021
https://pitstop.manageengine.com/portal/en/community/topic/security-advisory-authentication-bypass-vulnerability-in-servicedesk-plus-versions-11138-and-above
https://pitstop.manageengine.com/portal/en/community/topic/security-advisory-for-cve-2021-44077-unauthenticated-rce-vulnerability-in-servicedesk-plus-msp-versions-10527-till-10529
https://pitstop.manageengine.com/portal/en/community/topic/security-advisory-for-cve-2021-44077-unauthenticated-rce-vulnerability-in-supportcenter-plus-versions-11012-and-11013

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top