Podatność CVE-2021-44219


Publikacja: 2021-11-24   Modyfikacja: 2021-11-25

Opis:
Gin-Vue-Admin before 2.4.6 mishandles a SQL database.

Typ:

NVD-CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Gin-vue-admin project -> Gin-vue-admin 

 Referencje:
https://github.com/flipped-aurora/gin-vue-admin/issues/813
https://github.com/flipped-aurora/gin-vue-admin/pull/811

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top