Podatność CVE-2021-44227


Publikacja: 2021-12-02

Opis:
In GNU Mailman before 2.1.38, a list member or moderator can get a CSRF token and craft an admin request (using that token) to set a new admin password or make other changes.

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
GNU -> Mailman 

 Referencje:
https://bugs.launchpad.net/mailman/+bug/1952384

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top