Podatność CVE-2021-45261


Publikacja: 2021-12-22

Opis:
An Invalid Pointer vulnerability exists in GNU patch 2.7 via the another_hunk function, which causes a Denial of Service.

Typ:

CWE-763

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
GNU -> Patch 

 Referencje:
https://savannah.gnu.org/bugs/?61685

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top