Podatność CVE-2021-45491


Publikacja: 2022-03-28

Opis:
3CX System through 2022-03-17 stores cleartext passwords in a database.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
3CX Phone System Cleartext Passwords
Emanuel Duss
22.03.2022

Typ:

CWE-312

(Cleartext Storage of Sensitive Information)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
3CX -> 3CX 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/166386/3CX-Phone-System-Cleartext-Passwords.html
https://www.3cx.com/community/forums/posts-articles-news/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top