Podatność CVE-2021-45848


Publikacja: 2022-03-15

Opis:
Denial of service (DoS) vulnerability in Nicotine+ 3.0.3 and later allows a user with a modified Soulseek client to crash Nicotine+ by sending a file download request with a file path containing a null character.

Typ:

CWE-116

(Improper Encoding or Escaping of Output)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Nicotine-plus -> Nicotine\+ 

 Referencje:
https://github.com/nicotine-plus/nicotine-plus/issues/1777

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top