Podatność CVE-2021-45905


Publikacja: 2021-12-27   Modyfikacja: 2021-12-28

Opis:
OpenWrt 21.02.1 allows XSS via the Traffic Rules Name screen.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Openwrt -> Openwrt 

 Referencje:
https://bugs.openwrt.org/index.php?do=details&task_id=4199

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top