Podatność CVE-2021-46022


Publikacja: 2022-01-14

Opis:
An Use-After-Free vulnerability in rec_mset_elem_destroy() at rec-mset.c of GNU Recutils v1.8.90 can lead to a segmentation fault or application crash.

Typ:

CWE-416

(Use After Free)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
GNU -> Recutils 

 Referencje:
https://lists.gnu.org/archive/html/bug-recutils/2021-12/msg00007.html

Copyright 2024, cxsecurity.com

 

Back to Top