Podatność CVE-2021-46388


Publikacja: 2022-02-16

Opis:
WAGO 750-8212 PFC200 G2 2ETH RS Firmware version 03.05.10(17) is affected by a privilege escalation vulnerability. Improper handling of user cookies leads to escalating privileges to administrative account of the router.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
WAGO 750-8212 PFC200 G2 2ETH RS Privilege Escalation
Momen Eldawakhly
28.02.2022

Typ:

CWE-565

(Reliance on Cookies without Validation and Integrity Checking)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9/10
10/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny

 Referencje:
https://drive.google.com/drive/folders/1FDtxZayLeSITcqP72c7FsTOpAFGFePVE

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top