Podatność CVE-2021-46440


Publikacja: 2022-05-03

Opis:
Storing passwords in a recoverable format in the DOCUMENTATION plugin component of Strapi before 3.6.9 and 4.x before 4.1.5 allows an attacker to access a victim's HTTP request, get the victim's cookie, perform a base64 decode on the victim's cookie, and obtain a cleartext password, leading to getting API documentation for further API attacks.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Strapi 3.6.8 Password Disclosure / Insecure Handling
Kitchaphan Singc...
03.05.2022

Typ:

CWE-922

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Strapi -> Strapi 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/166915/Strapi-3.6.8-Password-Disclosure-Insecure-Handling.html
https://strapi.io/
https://github.com/strapi/strapi/pull/12246
https://hub.docker.com/r/strapi/strapi

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top