Podatność CVE-2021-46771


Publikacja: 2022-05-10

Opis:
Insufficient validation of addresses in AMD Secure Processor (ASP) firmware system call may potentially lead to arbitrary code execution by a compromised user application.

Typ:

NVD-CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny

 Referencje:
https://www.amd.com/en/corporate/product-security/bulletin/amd-sb-1021

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top