Podatność CVE-2022-0538


Publikacja: 2022-02-09

Opis:
Jenkins 2.333 and earlier, LTS 2.319.2 and earlier defines custom XStream converters that have not been updated to apply the protections for the vulnerability CVE-2021-43859 and allow unconstrained resource usage.

Typ:

CWE-502

(Deserialization of Untrusted Data)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Jenkins -> Jenkins 

 Referencje:
https://www.jenkins.io/security/advisory/2022-02-09/#SECURITY-2602
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2022/02/09/1

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top