Podatność CVE-2022-0835


Publikacja: 2022-04-11   Modyfikacja: 2022-04-12

Opis:
AVEVA System Platform 2020 stores sensitive information in cleartext, which may allow access to an attacker or a low-privileged user.

Typ:

CWE-312

(Cleartext Storage of Sensitive Information)

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
1.9/10
2.9/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Aveva -> System platform 

 Referencje:
https://www.cisa.gov/uscert/ics/advisories/icsa-22-067-02
https://www.aveva.com/content/dam/aveva/documents/support/cyber-security-updates/SecurityBulletin_AVEVA-2021-007.pdf

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top