Podatność CVE-2022-0935


Publikacja: 2022-04-07

Opis:
Host Header injection in password Reset in GitHub repository livehelperchat/livehelperchat prior to 3.97.

Typ:

CWE-116

(Improper Encoding or Escaping of Output)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Livehelperchat -> Live helper chat 

 Referencje:
https://huntr.dev/bounties/a7e40fdf-a333-4a50-8a53-d11b16ce3ec2
https://github.com/livehelperchat/livehelperchat/commit/ce96791cb4c7420266b668fc234c211914259ba7

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top