Podatność CVE-2022-0996


Publikacja: 2022-03-23

Opis:
A vulnerability was found in the 389 Directory Server that allows expired passwords to access the database to cause improper authentication.

Typ:

CWE-613

(Insufficient Session Expiration)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Redhat -> 389 directory server 
Redhat -> Enterprise linux 
Fedoraproject -> Fedora 

 Referencje:
https://github.com/ByteHackr/389-ds-base
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=2064769

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top