Podatność CVE-2022-1055


Publikacja: 2022-03-29

Opis:
A use-after-free exists in the Linux Kernel in tc_new_tfilter that could allow a local attacker to gain privilege escalation. The exploit requires unprivileged user namespaces. We recommend upgrading past commit 04c2a47ffb13c29778e2a14e414ad4cb5a5db4b5

Typ:

CWE-416

(Use After Free)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Redhat -> Enterprise linux 
Linux -> Linux kernel 
Fedoraproject -> Fedora 
Canonical -> Ubuntu linux 

 Referencje:
https://kernel.dance/#04c2a47ffb13c29778e2a14e414ad4cb5a5db4b5
https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/commit/?id=04c2a47ffb13c29778e2a14e414ad4cb5a5db4b5
https://syzkaller.appspot.com/bug?id=2212474c958978ab86525fe6832ac8102c309ffc

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top