Podatność CVE-2022-1304


Publikacja: 2022-04-14   Modyfikacja: 2022-04-15

Opis:
An out-of-bounds read/write vulnerability was found in e2fsprogs 1.46.5. This issue leads to a segmentation fault and possibly arbitrary code execution via a specially crafted filesystem.

Typ:

CWE-125

(Out-of-bounds Read)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Redhat -> Enterprise linux 
Fedoraproject -> Fedora 
E2fsprogs project -> E2fsprogs 

 Referencje:
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=2069726

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top