Podatność CVE-2022-1965


Publikacja: 2022-06-24

Opis:
Multiple products of CODESYS implement a improper error handling. A low privilege remote attacker may craft a request, which is not properly processed by the error handling. In consequence, the file referenced by the request could be deleted. User interaction is not required.

Typ:

CWE-755

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:N/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.5/10
4.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Częściowy
Affected software
Codesys -> Runtime toolkit 
Codesys -> Plcwinnt 

 Referencje:
https://customers.codesys.com/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=17139&token=ec67d15a433b61c77154166c20c78036540cacb0&download
=

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top