Podatność CVE-2022-20616


Publikacja: 2022-01-12

Opis:
Jenkins Credentials Binding Plugin 1.27 and earlier does not perform a permission check in a method implementing form validation, allowing attackers with Overall/Read access to validate if a credential ID refers to a secret file credential and whether it's a zip file.

Typ:

CWE-732

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Jenkins -> Credentials binding 

 Referencje:
https://www.jenkins.io/security/advisory/2022-01-12/#SECURITY-2342
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2022/01/12/6

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top