Podatność CVE-2022-21203


Publikacja: 2022-02-09   Modyfikacja: 2022-02-10

Opis:
Improper permissions in the SafeNet Sentinel driver for Intel(R) Quartus(R) Prime Standard Edition before version 21.1 may allow an authenticated user to potentially enable escalation of privilege via local access.

Typ:

CWE-281

(Improper Preservation of Permissions)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Intel -> Quartus prime 

 Referencje:
https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00632.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top