Podatność CVE-2022-21840


Publikacja: 2022-01-11   Modyfikacja: 2022-01-12

Opis:
Microsoft Office Remote Code Execution Vulnerability.

Typ:

CWE-94

(Improper Control of Generation of Code ('Code Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Microsoft -> Excel 
Microsoft -> Office 
Microsoft -> Office online server 
Microsoft -> Office web apps 
Microsoft -> Sharepoint enterprise server 
Microsoft -> Sharepoint server 

 Referencje:
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2022-21840

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top