Podatność CVE-2022-22011


Publikacja: 2022-05-10   Modyfikacja: 2022-05-11

Opis:
Windows Graphics Component Information Disclosure Vulnerability. This CVE ID is unique from CVE-2022-26934, CVE-2022-29112.

Typ:

CWE-668

(Exposure of Resource to Wrong Sphere)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Microsoft -> Windows 10 
Microsoft -> Windows server 2008 
Microsoft -> Windows 7 
Microsoft -> Windows server 2012 
Microsoft -> Windows server 2016 
Microsoft -> Windows server 
Microsoft -> Windows server 2019 
Microsoft -> Windows 8.1 

 Referencje:
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2022-22011

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top